Invoering WOZ-CAP per 1 mei 2022

Geschreven op 20 april 2022

Per 1 mei a.s. gaat de WOZ- cap al in. Dit houdt in dat de WOZ-waarde voor sommige huurwoningen nog maar voor 33% mag worden meegerekend bij het bepalen van het aantal WWS punten.

Wanneer geldt de maatregel WOZ-cap?

Als een groter aandeel van de WOZ-waarde in de huurprijs zou leiden tot de mogelijkheid van liberalisatie (verhuurder bepaalt zelf de prijs) bij een nieuwe verhuring.

Situaties die WEL effect hebben door de invoering WOZ-cap:

  • De verhuurder bepaalt op dit moment de huurprijs maar komt als gevolg van de WOZ-cap op minder dan 142 punten uit. Bij een nieuwe verhuring kan hij dan geen geliberaliseerde huurprijs meer vragen.
  • De woning is op dit moment gereguleerd en heeft dus geen jaarlijkse huurverhoging, maar de woning heeft in deze situatie tenminste 142 punten en zou dus bij een nieuwe verhuring wel geliberaliseerd kunnen worden. Met de nieuwe WOZ-cap op 33% komt het puntenaantal alsnog onder de 142 en kan deze woning niet meer geliberaliseerd verhuurd worden. Ook kan het zo zijn dat de maximale huurprijs daalt tot onder de op dit moment geldende huurprijs, wat een directe huurverlaging tot gevolg heeft.

Situaties die GEEN last hebben door de invoering van de WOZ-cap:

  • Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd bij woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie (bij een nieuwe verhuring). De maatregel geldt dus niet voor woningen met een puntentotaal van minder dan 142 punten.
  • Nieuwere woningen die zijn bedoeld voor het geliberaliseerde segment. Dit zijn woningen met een bouwjaar tussen 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 met een totale WWS-waarde van 110 punten zonder de punten voor WOZ-waarde daarbij worden meegeteld.
  • Kleine nieuwbouwwoningen in de COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht. Dit zijn woningen met een bouwjaar tussen 2018, 2019, 2020, 2021 of 2022 met een oppervlakte van minder dan 40m2.

Wat betekent de WOZ-cap voor de particuliere belegger?

De maximering van de WOZ-waarde heeft ook gevolgen voor recente aankopen en beleggingen waarbij de koopsom is gebaseerd op het huidige WWS, en dus de huidige verwachtingen met betrekking tot het te behalen rendement in de toekomst. Dit geldt ook voor projectontwikkelingen waarbij de huurprijzen van de te realiseren woningen, en dus het te verwachte rendement, zijn gebaseerd op de huidige WWS.

Tegelijkertijd wordt door de gemeenten en de Belastingdienst wel afgerekend met de hoge WOZ-waarden van een woning voor belastingen en erfpacht. Ook heeft de WOZ-cap naast directe gevolgen m.b.t. de huurstromen en een terugval van het geliberaliseerde naar het gereguleerde segment, ook indirecte gevolgen doordat de waarde van het pand sterk vermindert.

WOZ-cap niet de oplossing voor de problemen op de woningmarkt

Wij denken niet dat de invoering WOZ-cap de structurele problemen op de woningmarkt oplost. Het beperken van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelstel (WWS) zal zorgen voor nog minder aanbod in het middenhuursegment. Met andere woorden: Minder aanbod in de toch al kleine vrijehuursector waardoor de huurprijs alleen maar zal stijgen.

Heb je vragen over deze blog? Of wil je doorpraten over dit onderwerp? Stel je vraag of neem contact op.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over dit onderwerp? Stel dan gerust je vraag aan ons.

Neem contact met ons op